Being boring

uttrakad.jpg

Jag har besvär, min läggning kombinerat med de anspråk jag upplever att samhället gör plågar mig.

… när jag ska presentera mig, i tal eller skrift, tråkar det ut mig så mycket att jag finner det outhärdligt. Jag får andnöd och klaustrofobi av att säga; “det här är jag, jag har den här utbildningen, har jobbat här, har dessa referenser, bla, bla, bla…”

Om jag försöker komma undan upplevs jag som oseriös eller omogen – vilket jag ju i sammanhanget är.

NO COMMENTS YET ON “Being boring”
COMMENT ON THIS POST