… och Per stod vid Kerstis sida och höll i sorg hennes hand.

ControlCenter2

ControlCenter2

Daniel Fallströms hyllningsdikt till Carl Snoilsky. Ping Snaskefar.

Hämtad ur Vita syrener, dikter från 1903-1905. Mitt exemplar av boken är dedikerat av Fallström själv: Till Sveriges husmödrar med en hjärtlig julhälsning från Daniel Fallström

∙ ∙  ⋄ ⋄  • •  ☝  º º  ✜  º º  ☟  • •  ⋄ ⋄  ⋅ ⋅

THERE ARE 5 COMMENTS ON “… och Per stod vid Kerstis sida och höll i sorg hennes hand.”

Rävjägarn

16. June 2010 at 16:20

Åh, så vacker! Precis som Mörkögda augustinatt finns här gott om natur och det tycker jag är så fint.

Dag

17. June 2010 at 14:24

Tack för pinget!

Det är ett härligt galleri, jag tycker särskilt om att Brandklipparen får vara med. En av Brandklipparna, de ska tydligen ha prenumererat på namnet, är begravd vid Katedralskolan. Det känns som en naturlig samlingsplats för Daniel Fallströmsällskapet.

Dag

17. June 2010 at 14:27

Hittade ett omdöme till om den gode Fallström, jag tycker särskilt mycket om formuleringen “mycket herravälde öfver formen”.

Daniel Fallström (f. 1858, litteratör) är en lyriker med en
omedelbar stämningsrikedom och mycket herravälde öfver formen, om än hans diktning icke uppenbarar någon mera utpräglad individualitet. Hans lyrik omfattar företrädesvis kärleksdiktning och naturdikt, men han har också skrifvit en så kärnfull fosterländsk sång som den käcka Varer svenske!

Jenny Maria

17. June 2010 at 19:07

Rävjägarn, ”mörkögda augustinatt!” Hur kan ord vara så enkla men ändå så vackra?!

Dag, är det sant, vid Katedralskolan?! Där bör Fallosarna mötas upp vid något tillfälle.

Vilket omdöme! Kanske kan vi, i vår tid, bättre förstå Fallströms storhet. Det som hans samtida betraktade som ytlighet eller inte tillräcklig särskildhet – så upplevs han inte nu. Han är en diktare för vår tid! Kanske för att han har något tiden inte längre har.

COMMENT ON THIS POST