Framtidens arkitektur är förhoppningsvis grön.

just-nu-lyssnar-jag-pa-bernstein.jpg

och-nu-pa-back-street-boys.jpg

Låt mig för all del fortsätta spamma min egen blogg med mina egna artiklar.

Här skrev jag om Framtidens arkitektur är grön – Louisianas stora sommarutställning.

Sammaledes gjorde Alexander Kuprijanko för Sydsvenskan och Anders Frelin för Dagens Nyheter.

THERE ARE 9 COMMENTS ON “Framtidens arkitektur är förhoppningsvis grön.”

Nina Hampusson

23. June 2009 at 10:03

I Melbourne var jag på en bar som var helt byggd av återvinningsbart material. En vägg var gjord av jordgubbsplantor – jag ville bo kvar där alltid.

Jenny Maria

24. June 2009 at 08:05

Det låter skitcoolt. Har du bilder? Länk?

Och till skillnad från flera av de exempel som Louisiana ställer ut nu förmodligen miljövänligt…

Pelle

24. June 2009 at 18:56

Angående din artikel i kvällsposten: Jag ser arkitekternas olika förslag mest som fantasier och sätt att marknadsföra sig själva. Det mest ekologiska sättet att bygga måste vara det traditionella. Man använder bara lågförädlade material som trä, sten, puts osv som både är vackra, miljövänliga och lätta att återanvända. Det samhälle som verkligen bryr sig om både estetik och miljö borde välja den traditionella vägen att bygga.

Angående diskussionen om estetik i arkitektur för två inlägg sedan: det viktigaste i arkitektur verkar inte vara god estetik, utan trivsel, eller allra helst en kombination av god estetik och trivsel. Det finns många modernistiska (och senare -ismers) verk som är väldigt bra sett ur sin egen estetiska kontext. De är dock skapta inom ramen för en estetik som inte är trivsam för många människor. Ta motsatsen: J.Borg. Det är inte bra sett i sin egen estetiska kontext, men är trivsamt för många människor. Byggnader som uppfyller båda kriterier är oftast äldre än ca 1900.

Jenny Maria

25. June 2009 at 10:39

Pelle,

marknadsföra sig själva - så är det nog till viss utsträckning och måste väl få vara? En utställning på en konsthall är kanske en rimlig plats för den typen av eskapism. Men det finns saker att oroa sig för, till exempel den brist på ödmjukhet man ser i många av projekten, de är inte gröna men saluförs under miljövänlig flagg. Varför? Generellt ogillar jag det där: ”grön arkitektur är på modet, då säger vi att detta är grön arkitektur.” Vårt ätande precis som vårt boende är så omfångsrikt, påverkar så mycket och måste väl förändras? Vi kan inte bara låtsas att vi förändrar det (?) Dock fanns flera projekt som var småskaliga och seriösa.

samhälle som verkligen bryr sig om både estetik och miljö borde välja den traditionella vägen att bygga. – så enkelt men kanhända är det enda lösningen. Problemet är att det är dyrt både med material och hantverksmässigt kunnande. Men långsiktigt billigt gissar jag. Dock tror jag inte att det kommer att ske av sig självt, lagstiftning och bostadspolitik som möjliggör det hela måste till.

Hur kommer det sig att du vet så mycket om det här? Du formulerar dig mycket klart. Motsättning mellan snygghet och trivsamhet är rätt påtaglig. Modernismen förefaller livrädd för sådant som är mysigt, vi människor är rätt töntiga vi gillar det som är fint och trevligt när det gäller vårt boende. Det är otänkbart att en arkitekt skulle säga ”vi ska bygga ett gulligt hus”

Byggnader som uppfyller båda kriterier är oftast äldre än ca 1900.– ja men hur lyckades de (om de nu gjorde det) med att bygga så och varför misslyckas vi?

Pelle

25. June 2009 at 20:58

– ja men hur lyckades de (om de nu gjorde det) med att bygga så och varför misslyckas vi?

Svår fråga att svara på, några tankar bara:

Även om många kanske inte skulle hålla med om det kan man anta att det finns vissa bestående, tidlösa värden i arkitektur som inte går att rucka på. Detta kan grunda sig i att vi människor i byggd miljö alltid uppskattar samma saker: symmetri, vissa proportioner, vissa kompositioner, rumshöjder etc. Många olika byggnadstraditioner har hittat fram till dessa och sedan inte avvikit från dem.

Frågan som kvalitet är kanske också tidlös. De flesta människor verkar uppskatta den naturliga kvaliten i massiva, lågförädlade material och ett hantverke som visar omsorg i detaljerna. Jag tror att många människor har mycket bättre öga för kvalitet än vad de är medvetna om.

Traditionellt kan man också se att en hel kultur av flera generationer arkitekter, konstnärer och skulptörer har varit delaktiga i skapandet av byggnadsstilar, men aldrig enskilt, som idag. Det bör alltså kanske finnas ett starkt samband mellan en kultur och dess arkitektur för att knyta ihop människors inre värld med den byggda värld som man ser omkring sig. En fråga som förstås blir väldigt komplicerad idag.

Modern arkitektur och även J.Borg misslyckas vad jag kan se på en eller flera av dessa punkter.

Jenny Maria

26. June 2009 at 10:07

”Jag tror att många människor har mycket bättre öga för kvalitet än vad de är medvetna om.” – det tror jag med.

Mina favoritområden är ofta äldre sjukhusområden, de påminner om trädgårdsstäder. Det är lummigt, ganska tät bebyggelse olika typer av hus, låga och lite högre. Som Sankt Lars i Lund eller där Skulpturparken finns utanför Umeå. Områden som känns generösa.

Nu gillar ju just jag de illusionskvaliteter som J. Borg har men jag förstår vad du menar. Det finns en norsk kvinnlig arkitekturteoretiker som jag nu inte minns namnet på men hon skriver om just det ” Det bör alltså kanske finnas ett starkt samband mellan en kultur och dess arkitektur för att knyta ihop människors inre värld med den byggda värld som man ser omkring sig” Hon tar som exempel den arkitektur som finns i bergsbyar i Italien och den traditionella japanska arkitekturen.

Vi måste ha respekt för att byggnadskonst förmodligen är den svåraste av konsterna och att mycket spelar in och påverkar men det du skriver om material och proportioner är rimligt.

Jag har alltid tyckt att människans förmåga att känna igen skönhet är märkligt god.

Pelle

27. June 2009 at 19:02

“Vi måste ha respekt för att byggnadskonst förmodligen är den svåraste av konsterna och att mycket spelar in”

Ja, märkligt nog verkar det faktiskt vara så. Människan ställer, om hon ska trivas, instinktivt väldigt hårda krav på byggd miljö. Jag tror att det kan ha att göra med att hon har en instinktiv känsla och kunskap om hur naturen hänger ihop och är strukturerad, och försöker föra över denna kunskap på byggd miljö. Stämmer miljön inte överens med dessa förväntningar uppstår en overklighetskänsla.

Jenny Maria

28. June 2009 at 09:18

Jag förstår om du inte har tid att fortsätta den här konversationen i all oändlighet Pelle men har du några egna favoritarkitekter?

Jag är även mycket förtjust i Frank Lloyd Wright som jag tycker har den naturliga känslan som du beskriver och han lyckas översätta den till det byggda.

Nina Hampusson

7. July 2009 at 10:21

Tyvärr har jag bara några konstiga bilder av en pingvin därifrån. Baren var tillfällig (den vissnade väl efter någon månad), men jag ska skramla fram en länk till dem som genomförde projektet.

COMMENT ON THIS POST