En dåres försvarstal – 1

jag-och-selma.jpg

Jenny Maria ser dig.

Vore det inte bra att operera in ett litet chip i hjärnan på alla svenskar, ett chip som ordnade att något likt ett twitterflöde kom upp på stora skärmar på slottet, så kunde kungen och Silvia bevaka svenskarnas tankar. Beatrice Ask skulle sitta bredvid med en annan typ av maskin och på given signal då monarkerna iakttagit någon individ med ”fel” tankar skulle hon dela ut elchocker via en statligt inopererad mojäng…
… förlåt mitt dåliga omdöme när det gäller skämt, jag borde veta bättre.

Piratism [idén om att allt som kan ta immateriell form enligt lagstiftning ska ägas av alla gemensamt] är som ni säkert vet det nya svarta men jag har aldrig haft förstånd att göra mig populär och därför presiderar jag idag i Sydsvenskans upphovsrättsspecial på samma sida som Monique Wadsted, Henrik Pontén och Cecilia Renfors. Tillsammans har vi en förening där vi bränner barn och ivrar för upphovsrätt.

För er som ids:
Här ett blogginlägg som länkar vidare till den första artikel jag skrev om fuldelning, vilken publicerades i HD.
Ett till blogginlägg som länkar till den kritik jag fick av Gustav Nipe och Sören Sommelius och min egen replik tillbaka till dem. Alltihop på Helsingborgs Dagblads kultursidor.

I artiklarna var min prioritet att kritisera Piratpartiet och visa det hot mot individers frihet och självbestämmande som jag anser att deras politik i praktiken är.

Så det är sant, jag är en av dem som omfamnar den i Sverige numera radikala idén om UPPHOVSRÄTT.

Idag och fyra dagar framåt publicerar jag på min blogg mindre stycken om hur jag resonerar och det blir sådär lagom intressant, så anse er varnade – jag är inte ödmjuk, bara ärlig.

Kommentarsfälten står öppna, jag läser allt men argumenterar oftast inte själv. Förlåt om det verkar arrogant men den tråkiga anledningen är att jag är frilans och jobbar som fan – jag hinner inte.

Men jag tål bara att läsa om piratism i små doser, det tidigare myckna researchandet har gjort mig deprimerad, för

1) att besöka piraters bloggar och bli varse den okritiska flockstämning och gurukultur som omger partiet är så tröttsamt. Ryggdunkningar och ett fullkomligt ointresse för att den egna friheten bygger på någon annans ofrihet. Jämförelser mellan Gandhi och Rick Falkvinge – är inte det vulgärt?
2) piratismen har redan vunnit. Inte juridiskt, men då propagandan och bilden av samhället som piraterna ger tas för sanning av många betyder det att attityderna är på deras sida. Nu vill alla vara på det vinnande laget och snubblar över varandras fötter i jakten på samma gris.
3) då man kritiserar partiet beslås man med allehanda åsikter som är åtminstone mig främmande.
4) den teoretiska kultur som vuxit upp kring piratismen är till stor del en pseudovetenskap. Slagord som ”rätten att dela med sig” ”information ska vara fri” och begrepp som ”public domain” är tomma och därför svårhanterliga.

Helst diskuterar jag upphovsrätt live, ni får komma hem till mig om ni vill – men ring (0703356585) eller maila (jenny@jennymaria.com) innan.

Tune in i morgon om ni vill ha lagom tråkigt då hoppas jag hinna beskriva hur jag funderar kring hur upphovsman och verk sitter ihop.

THERE ARE 18 COMMENTS ON “En dåres försvarstal – 1”

Greyman

8. February 2009 at 15:18

Stort grattis till att du är för upphovsrätt.

Det kanske kommer som en överraskning för dig, men det är Piratpartiet faktiskt också.
Däremot tvivlar jag på att ni har samma definition om vad som är upphovsrätt. ( http://www.piratpartiet.se/politik/upphovsratt )
Jag är en kreatör, och jag tvingades ställa mig frågan: Vilket är viktigast? Min rätt att som kreatör kränka alla som tar del av mina verk genom att säga vad de får och inte får göra med dem. Eller deras rätt att göra vad de vill med dem.
Min frihet och självbestämmande eller alla andras? Demokratins grundregler säger att jag förlorar. Det kan jag leva med.
Jag tvingades också ställa mig frågan: Har jag rätt att få betalt för mina verk?
Svaret är enkelt: Nej. Marknadsekonomins grundregler säger att jag måste hitta något som andra vill betala för.
Dessa saker kommer dock aldrig hindra mig från att fortsätta vara kreatör. Möjligtvis hindrar dem mig från att göra det till mitt levebröd.

Fredrika

8. February 2009 at 15:29

>”Så det är sant, jag är en av dem som omfamnar den i Sverige numera radikala idén om UPPHOVSRÄTT.”

Varför tycker du att det är en radikal åsikt, att omfamna konceptet upphovsrätt? Det tycker inte jag, och inte heller Piratpartiet, som idag är det enda partiet som verkligen försöker omfamna konceptet upphovsrätt, och faktiskt skydda den från total utplåning.

Hur upphovsrätten ska utformas är inget som är skrivet i sten, utan det handlar helt enkelt om att balansera den så att den faktiskt fungerar, och även accepteras av medborgarna, och den ekonomiska delen av upphovsrätten, den som kommer i konflikt med fildelningen, fungerar helt enkelt inte, och den accepteras heller inte av medborgarna. Det ser vi klart av faktumet att 5 miljoner* svenskar fildelar, i konflikt med upphovsrättslagen, och att man måste frångå normala rättstraditioner, och använda grovt oproportionerliga åtgärder för att ens kunna beivra brotten.

På samma sätt som det allmänna rättsmedvetandet i samhället för 30år sedan ansåg att dagens lagliga privatkopiering var rimlig, vettig och enormt värdeskapande för samhället, och att det omvänt hade varit helt orimligt, ovettigt och oekonomiskt att förbjuda den, så anser vi idag att den fria fildelningen är rimlig, vettig och enormt värdeskapande för samhället, och att det omvänt är helt orimligt, ovettigt och oekonomiskt att förbjuda den,

Att då som dom etablerade partierna försöka gå tvärtemot det allmänna rättsmedvetandet om vad för kopiering som är rimlig, är självklart skadligt för samhällets acceptans för konceptet upphovsrätt, och det kommer oundvikligen utplåna upphovsrätten helt tids nog, om inte något görs omgående.

Det försöker Piratpartiet ensamt göra, dvs omfamna och skydda konceptet upphovsrätt. Du skyddar inget genom att göra det oacceptabelt. Enkel logik, för vissa av oss..

Tyvärr är det många som helt missuppfattat den ekonomiska delen av upphovsrätten, och inbillar sig att den är till för upphovsmännen, och att den handlar om att upphovsmännen ska ha bestämmanderätt över sitt verk, bara för att dom har skapat det, men det är helt enkelt inte så. Upphovsrätten är till för samhället som helhet, och upphovsmännen kan beviljas privilegiet att få bestämma över vissa aspekter av sina verk, i dom fall där det kan motiveras, anses vara proportionerligt, och till övervägande nytta för samhällets tillgång på kultur.

Det fanns ingen sådan motivering för 30år sedan som höll för en granskning, trots högljudda domedags-protester från parasiterna inom distributionsleden, och tyvärr även vissa lättlurade upphovsmän, och det finns ingen sådan motivering idag heller.

Vi har fildelat i över 10år nu, och trots detta(eller _tack vare_, enligt all den samlade samstämmiga oberoende forskningen som gjorts om fildelningen) upplever musik-, film-, och bokindustrin rekordomsättningar idag, samtidigt som samhällets ekonomi går på knäna inom övriga branscher. Det finns ingenting som stöder tesen att fildelningen skulle påverka dessa industriers, eller upphovsmännens, möjligheter negativt till att tjäna pengar på sina verk.

Mot den bakgrunden så är det självklart att upphovsmännen inte ska beviljas beslutsrätt över hur deras verk får fildelas, på precis samma sätt som dom inte beviljades beslutsrätt över hur deras verk fick kopieras för 30år sedan. Att verken sprids i markant större omfattning via fildelning än klassisk kopiering förändrar inte det faktumet ett dugg. Att spridningen blir större är en positiv faktor, som går helt i linje med upphovsrättens syfte, dvs att öka människors tillgång på kultur.

Vill upphovsmännen beviljas privilegiet att förhindra människors kostnadsfria och ovärderliga tillgång på kultur via fildelning, så är det dom som ska motivera det, och visa kraftiga underlag som stödjer detta behovet, och det har dom självklart misslyckats med. Behovet finns inte, beslutsrätten ska inte utdelas. Case closed.

Att du tydligen inte ser den logiska självklarheten att Piratpartiet ensamt försöker omfamna och skydda konceptet upphovsrätt, får mig att tro att du behöver tänka till lite mer, innan du angriper fildelning och Piratpartiet.

Som det är nu så håller du, Monique Wadsted, Henrik Pontén, Cecilia Renfors, Beatrice Ask, Jan Guillo och Liza Marklund, för att nämna några som inte har tänkt till ordentligt, på att utplåna upphovsrätten. Piratpartiet försöker hindra er från det, eftersom dom åtgärder som krävs för att ni ska lyckas, kommer utplåna inte bara upphovsrätten, utan även demokratins fundamenta. Ni, och den utformningen på upphovsrätten ni tror är bäst, är inte viktigare än demokratins fundamenta. Ni måste stoppas. Ni kommer att stoppas.

För att inte låta som nån domedagsprofet själv, så antar jag att jag behöver förklara hur demokratins fundamenta kommer in i bilden, och jag ska simplifiera det så mycket som möjligt.

Människor vill självklart fildela(för att parafrasera Anders Nilssons uttalande om flockmentalitet), eftersom kopieringen ger dom något ovärderligt, dvs kostnadsfri tillgång på all kultur som finns, dvs ett gigantisk bibliotek som finns överallt där du har en dator och Internet. Och det finns inte, och har aldrig funnits något omoraliskt med att kostnadsfritt vilja ta del av kultur.

Alla åtgärder som antipiraterna lägger fram kommer därför motarbetas av piraterna, och om dom inte lägger ner nu, så kommer all fildelning att flytta in i IM-klienterna(Messenger, ICQ osv) inom några år, där man enbart ser vad ens vänner har i sina utdelade mappar, och då givetvis vad deras vänner har i sina, varvid man har tillgång till all kultur i alla datorer på hela jorden inom steget av 6 hopp. Dvs då kommer all fildelning gå i privat kommunikation mellan privatpersoner, och inte som idag öppet mot okända, och det är samma privata kommunikation där du skickar filer och skriver brev till din läkare, advokat, eller journalisten som du ska berätta hemligheter för osv, och den kommunikationen är skyddad av brevhemligheten och källskyddet. Detta är demokratins fundamenta, och den måste raseras för att man ska komma åt den fildelningen. Det är ett pris som jag inte ens tror du tycker det är värt. Upphovsrätten måste helt enkelt ta ett steg tillbaka, och all fildelning måste tillåtas. Inget annat parti än Piratpartiet förstår att det är dit kampen kommer dras, om inte antipiraterna lägger ner nu.

Dags att tänka till.

*(2,2 miljoner svenska IP-adresser hos Piratebay per vecka, minus några hundratusen som ansluter från olika adresser inom en och samma vecka, plus några hundratusen som enbart använder privata trackers, eller alternativa fildelningsprotokoll * 2,5 människor per hushåll, ger rimligtvis att runt 5 miljoner svenskar regelbundet åtnjuter fildelat material. En siffra som för övrigt växer hela tiden.)

Jan

8. February 2009 at 15:44

Debatten är skev fildelning och “pirater” har inget med upphovsrätten att göra, utan snarare mediabolagens ovilja att erbjuda de tjänster som kunderna efterfrågar.

I ett digitalt samhälle väntar inte kunderna, utan de skapar de tjänster de vill ha om inte mediebolagen är villiga att göra det.

Man kan inte vara sur för att man inte lycka sälja saker när man inte erbjuder kunderna det dom vill ha. (Detta gäller för alla branscher.)

Så detta har egentligen ingenting med upphovsrätten att göra eller ovilja att betala utan snarare oviljan att erbjuda det som efterfrågas.

Den andra delen av debatten som rör medieföretag som vill stifta massa lagar handlar egentligen inte heller om upphovsrätt. Den handlar om makt. Där framför allt skivindustrin vill hålla kvar ett gammalt system där de själva är i centrum. I en framtid där inte ett stort distributionsbolag krävs för att nå ut med sin musik så blir skivindustrin obsoleta och artister kommer istället anlita managers osv för att nå ut.

En manager tar idag runt 10% av intäkterna. Ett skivbolag ger artisten runt 10% av intäkterna. I en värld där man inte längre är i behov av ett stort distributionsbolag, kan fler artister nå ut med musiken och de stora bolagen måste således förutom att betala sina artister bättre dela på musikkakan med betydligt fler aktörer.

Det samma gäller för film och bok branschen också fast inte lika tydligt.

Det är detta man bråkar om, alltså egentligen inte upphovsrätten. Upphovsrätten är bara något som båda sidor använder som argument trotts att det inte har något med saken att göra.

Det hela handlar alltså bara om att kunderna vill ha en viss typ av tjänster men bolagen vill inte erbjuda dessa av rädsla att förlora kontrollen över marknaden. Därför väljer man att inte erbjuda dessa tjänster och motarbetar de som uppkommer. När kunderna inte orkar vänta och skapar egna tjänster väljer man att stämma alla kunder istället för att tillmötesgå dom.

Sen använder medieindustrin upphovsrätt som slagträ för att få igenom lagar och kunna stämma folk. Trotts att detta som sagt inte har något med upphovsrätten att göra.

Piraterna reagerar sedan i sin tur på sättet man använder upphovsrätten (ett sätt som det aldrig var tänkt att användas på) och vänder sej där med ofta emot hela konceptet med upphovsrätt.

Men återigen grund frågan har egentligen ingenting med upphovsrätt att göra.

RikMatts

8. February 2009 at 18:06

Produktion av kopior av musikverk har varit möjlig sedan ungefär 1920. Först ca 2000 hann distributionstekniken ikapp och förbi produktionstekniken, och kopiering kunde ske nästan var som helst, till ett minimalt pris .

Under den historiska parentesen 1920-2000 var det alltså möjligt att sälja kopior av musikverk. En relativt kort period i världshistorien. Varför skall just den perioden av obalans i den tekniska utvecklingen upphöjas till etisk norm och permanentas i lagstiftningen?

I själva verket är kreatörernas möjlighet till utkomst mycket större nu än före 1920.

Jenny Maria

8. February 2009 at 19:36

OK Greyman – då kan jag sluta oroa mig!

antar jag att jag behöver förklara hur demokratins fundamenta kommer in i bilden, och jag ska simplifiera det så mycket som möjligt. Åh Fredrika du är så fin i din stora nåd, det är det jag gillar med er piratpartister, tålamodet att sänka sig till den nivå där idioter som jag själv återfinns. Vilken härligt mästrande ton – det behöver jag. Dags att tänka till. Klarar jag inte det själv så kanske Piratpartiet har ett lämpligt omskolningsprogram att erbjuda?

Jag säger inte emot Jan men det är inte min sak att gå in och vara paternalistisk och tala om för upphovsmän vilka avtal de ska godkänna.

Vad bra RiksMatts men det förändrar inte de grunder jag kritiserar Piratpartiet på och sättet som jag försvarar upphovsrätten på.

Förresten, ni får gärna vara det men varför väljer ni alla att vara anonyma?

Stämma den skapar verktyget at Deepedition

8. February 2009 at 23:36

[...] in via reklamen. Och att så hårt koppla samman den här frågan med Piratpartiet är idag ganska ointressant (kommer en postning om såväl gratis, nya intäktsmodeller och den förändrade plattformen för [...]

Fredrika

8. February 2009 at 23:50

När man blandar in begrepp som “demokratins fundamenta” i fildelningsdebatten så är det få som förstår hur den kan vara relevant, då lekmän sällan kopplar ihop filöverföringar i privat kommunikation, brevhemligheten och källskyddet, så det är ofta man får förtydliga den detaljen för att inte tolkas som någon som mest slänger sig med stora ord, och eftersom jag hellre förekommer följdfrågor, så var min tanke faktiskt snäll, men du tolkade den som du gjorde. Ditt val. Nu gav det ju dig tydligen en fin chans att helt dyka undan det faktiska innehållet i det jag skrev, så du istället kunde spela oskyldigt offer. Är du inte tacksam? =)

Omskolningsprogram? Du menar som nu när regeringen ska försöka lära skolbarnen hur korrekt deras bild av immaterialrätten är, med massa missvisande fakta, rena lögner och helt utan sakliga underlag som stödjer deras påstående om immaterialrättens vikt? Såna omskolningar är hemska. När Piratpartiet påstår något så finns det dock stöd för det, så om nu omskolning är något negativt, så ska Piratpartiets upplysningar knappast tituleras på det sättet.

Jag var själv stark immaterialrättsförespråkare för ca 5år sedan, och hade en del hetsiga diskussioner om att fildelningen var fel, osv, men eftersom jag faktiskt var intresserad av debatten, så lyssnade jag på argumenten från båda sidorna, och det tog då inte lång tid innan jag insåg att alla påståenden om immaterialrättens vikt inte hade något som helst underlag och stöd, medans allt motståndarsidan påstod faktiskt stämde både logiskt sett, och hade stöd i verkligheten. Så när Piratpartiet bildades så delade jag redan alla deras åsikter, varvid någon omskolning inte behövdes.

Men om du nu redan har förstått allting, och undanber dig omskolning, som antingen den osakliga som regeringen för, eller den verklighetsbaserade som Piratpartiet för, så förstår jag inte varför du inte kämpar tillsammans med Piratpartiet, Miljöpartiet och alla övriga ungdomsförbunden för att skydda upphovsrätten? Är inte upphovsrätten värd att skyddas?

Varför skulle jag inte vara “anonym”? Mina ord ska bedömas och stå för sig självt. Dom behöver ingen titel, deklarerad årsinkomst, eller annat som kan påverka dig när du funderar kring det som skrivs.

Ett efternamn på min signatur hade inte gjort någon skillnad gällande anonymitet(och du hade ingen ruta för personnummer?), då jag är långt ifrån ensam om min namnkombination i detta land, så jag kunde varken signera inlägget mer eller mindre anonymt, så exakt vad efterfrågar du?

Eller är du av den åsikten att enbart människor som vågar ståta med sin verkliga identitet ska tillåtas delta i debatten, så vi kan åsiktsregistrera dom? Det vore lite synd för alla dom människor som jobbar för dom stora skiv- och filmbolagen, då dom sällan vågar ventilera sina åsikter om att dom faktiskt anser att fildelningen är bra och ska legaliseras helt. Skulle dom säga det öppet skulle dom få sparken med en gång.

Jag ser fram emot när du kommer bemöta det faktiska innehållet i min förra kommentar.

Jenny Maria

9. February 2009 at 01:11

Jag vet inte allt, jag har kritiserat PPs politik och försvarat den grundläggande idén om att en upphovsman har rätten till sitt arbete. Inga andra anspråk.

”Exakt vad efterfrågar du?” Fredrika du får gärna vara anonym, jag har aldrig raderat någon kommentar. Ingenting kräver jag av dig, vänligen bygg inte några konspirationsteorier på att jag var nyfiken då det gällde att samtliga kommentarer av pro-pirater var anonyma. Det var en sociologisk fråga. Jag blev förveten av att samtliga uttalade sig med en kombination av säkerhet och stolthet, då tyckte jag att det vara paradoxalt att vilja vara anonym.

Du har sett ljuset – jag tycker annorlunda.

Läs här
Och här

Det är vad jag har att säga dig.

Fredrika

9. February 2009 at 02:57

>”försvarat den grundläggande idén om att en upphovsman har rätten till sitt arbete”

Men det finns ingen grundläggande idé om att “upphovsmannen har rätten till sitt arbete” inom den ekonomiska delen av upphovsrätten? Vad har du fått det ifrån?

Den ekonomiska delen av upphovsrätten är en nyttolag som är till för samhället som helhet, den är tänkt att gynna samhället, inte upphovsmannen. Den eftersökta nyttan är ökad tillgång på kultur och nyskapande.

Dom privilegium som återfinns och har beviljats i URL återfinns inte där för att upphovsmannen har “rätten till sitt arbete”, utan för att dom anses gynna nyskapandet och tillgången på kultur.

Det tidsbegränsade ekonomiska monopolet på exemplarframställning/distribution återfinns i upphovsrätten för att det anses gynna nyskapandet och tillgången på kultur.

Upphovsmannens möjlighet att förbjuda dagens lagliga privatkopiering återfinns INTE i URL, eftersom sådan kontroll inte anses gynna nyskapandet och tillgången på kultur, på ett rimligt och balanserat sätt. Upphovsmannen tvingas få sitt verk utsatt för privatkopiering. Ofrihet hörde jag dig kalla det.

Någon “rätt till sitt arbete” återfinns överhuvudtaget inte som underlag när den ekonomiska delen av upphovsrätten utformas. Om hela din argumentation och dina ställningstaganden grundar sig på en sådan rätt, så har du ju inget underlag överhuvudtaget!? Du hittar på saker som inte finns!?

Men vi struntar i det, för det spelar ingen roll för den totala avsaknaden av konsekventa slutsatser och logik i din argumentation.

Dagens lagliga privatkopiering är beslutad om över upphovsmannens huvud. Upphovsmannen kan inte sätta sig emot den. Vi kopierar för privat bruk utan upphovsmannens medgivande. Du kallar det tvingad ofrihet.

Om ditt problem med fildelningen är att vi fildelar över upphovsmannens huvud, utan dess medgivande, och att problemet därmed ligget i att vi inte bryr oss om upphovsmannens eventuella medgivande och dennes “rätt till sitt arbete”, så ska du rikta din kritik mot dagens lagliga privatkopiering av exakt samma skäl. Men det gör du inte, för du är varken konsekvent eller logisk i din kritik mot fildelningen.

Du låtsas inte om detta faktum. Du bemöter det inte ens. Du deltar inte i debatten, utan verkar leka med halmgubbar. Du hittar på det mest grundläggande underlaget för ditt ställningstagande, och du låtsas inte om att upphovsrättslagen redan kör över upphovsmannen där det passar medborgarna.

Vad sysslar du med?

Det finns några enkla frågor som du inte verkar vilja besvara:

1) Skyddar man upphovsrätten, genom att revidera URL tvärtemot det allmänna rättsmedvetandet om vad som ska vara tillåtet, eller utplånar man acceptansen för upphovsrätten?

2) Är dagens lagliga privatkopiering acceptabel och moraliskt försvarbar, trots att den sätter sig över upphovsmannens “rätt till sitt arbete”? Om inte, varför strider du inte mot den kopieringen och ofriheten? Om den är det, varför blandar du in upphovsmannens “rätt till sitt arbete”, och dennes beslutsrätt som något relevant faktor för vad som är ok och inte?

2b) Om dagens lagliga privatkopiering är ok, varför ska inte exakt samma anledningar som motiverar privatkopieringen, även motivera fildelningen? Vad skiljer?

Om du svarar “omfattningen av kopieringen, och spridningen av verket” och därmed en påstådd minskad möjlighet tjäna pengar på sitt verk, så vill jag se dig visa något underlag på att en sådan minskad möjlighet faktiskt återfinns i verkligheten. Jag förstår dock inte hur du ska kunna påvisa det, när vi efter 10års fildelande har samstämmig forskning som säger att sådan påverkan INTE finns, och när samtliga dom branscher vars verk fildelas upplever rekordomsättningar, samtidigt som övriga branscher går på knäna och vill ha stöd från staten för att inte samhällets ekonomi ska gå i konkurs.

Jag har inte sett något ljus? Jag ser verkligheten efter 10års fildelande och 30års privatkopierande, jag resonerar konsekvent och logiskt utifrån dom underlag som finns, och jag ger tusan i att hitta på grundläggande “rättigheter” som inte finns, för att stödja min argumentation. Är det en uppgift som är för stor för dig, så kanske du borde hoppa av den här debatten.

Än så länge har du inte sagt mig nånting.

Göran Segeholm

9. February 2009 at 08:14

Fredrika, för mig är ditt inlägg obegripligt, därför också omöjligt att bemöta. Men det kanske är en medveten, smart taktik, vad vet jag?

Hursomhelst, någonstans i din svada kan jag i alla fall se att du skapar ett motsatsförhållande mellan att samhället gynnar “samhället”, inte upphovsmannen.

Men det är ju samma sak. Vill du ha verk så måste du skapa gynnsamma villkor för skapandet av verk. Det kan knappast finnas en lag som ska verka gynnsamt för “samhällets” tillgång till skapade verk som inte samtidigt gynnar dem som ska skapa dem.

Vill du säkra tillgången på bröd måste du skapa gynnsamma villkor för bönderna. Det hänger samman.

För övrigt är ditt påstående att en upphovsman inte har rätten till sitt arbete fullständigt befängd. Det är argumentation genom desinformation.

Varför är du anonym förresten?

Jenny Maria

9. February 2009 at 08:54

“Är det en uppgift som är för stor för dig, så kanske du borde hoppa av den här debatten.”

Du ser helst att jag är tyst, den där meningen säger allt om Piratpartiets förhållande till demokratin.

Läs gärna Fritzons blogg.

Fredrika

9. February 2009 at 09:33

>Göran

>”för mig är ditt inlägg obegripligt”

Du hade kunnat pekat ut vad som var obegripligt, så hade jag kunnat hjälp dig på traven?

>”Men det är ju samma sak. Vill du ha verk så måste du skapa gynnsamma villkor för skapandet av verk. Det kan knappast finnas en lag som ska verka gynnsamt för “samhällets” tillgång till skapade verk som inte samtidigt gynnar dem som ska skapa dem.”

Absolut, jag har aldrig påstått motsatsen? Det är du som tolkar det så. Att skapa ett regelverk som ger gynnsamma villkor för upphovsmannen, gynnar samhällets tillgång på nyskapande av kultur.

>”Vill du säkra tillgången på bröd måste du skapa gynnsamma villkor för bönderna. Det hänger samman.”

Som sagt, det är precis så den ekonomiska delen av URL ska vara utformad, så att den ger behövliga och tillräckliga privilegium för att gynna nyskapande, där det behövs. Det ska dock inte delas absoluta privilegium hej vilt för skojs skull, bara för att upphovsmannen har skapat verket. Om ett visst privilegium inte gynnar allmänheten, så tji fick upphovsmannen.

>”För övrigt är ditt påstående att en upphovsman inte har rätten till sitt arbete fullständigt befängd. Det är argumentation genom desinformation.”

Jasså? Har vi en ny upphovsrätt som jag inte känner till? Det jag påstår är ingen desinformation, det är precis så det ligger till? Den ideella rätten inom upphovsrätten är den som möjligtvis kan liknas “vid rätten till sitt arbete”. Upphovsmannen har den moraliska rätten att förknippas med sitt verk , och möjlighet att förbjuda nyttjande av verket i sammanhang som kan vanära upphovsmannens rykte, men den rätten är det ingen som ifrågasätter, och till den delen av upphovsrätten hör inte det ekonomiska monopolet på exemplarframtställning och distribution, så den lämnar vi därhän.

Sen kommer den ekonomiska delen av upphovsrätten, den som reglerar exemplarframställning, och distribution av ens verk, via bl a fildelning. Samhället beviljar där behov kan påvisas, vissa ekonomiska rättigheter för att underlätta skapandet, så att upphovsmannen får hjälp om så behövs för att räkna hem sin produktion. Dessa rättigheter är inte absoluta, det finns många områden där upphovsmannen inte beviljas någon kontroll över exemplarframställning och distribution överhuvudtaget, och dom rättigheter som delas ut är tidsbegränsade. Eftersom dessa rättigheter skapar monopol, och inskränker andra människors möjligheter att nyttja verket, så ska dom motiveras väl.

Samhället bestämmer över upphovsmannens huvud vilka, om några, sådana ekonomiska rättigheter upphovmannen ska beviljas, och bl a i Sverige så har vi skapat undantag i URL som helt enkelt tar ifrån upphovsmannen “rätten till sitt arbete” om kopieringen sker i icke-förvärvssyfte, för privat bruk, inom en viss krets. I många andra länder så reglerar det landets URL överhuvudtaget inte exemplarframställning och distribution, så länge den inte sker i förvärvssyfte, varvid all fildelning är helt laglig att utföra. Detta är inga nyheter, eller någon desinformation, det är precis så som upphovsrätten fungerar. Varje land sätter sig över upphovsmannens huvud, och styr själv vart denna ska få några monopol på exemplarframställning och distribution, och hur länge.

Att kalla detta faktum för desinformation är väldigt förvirrande?

Syftet med upphovsrätten översatt ur den Amerikanska konstitutionen:

“Att främja framskridandet av vetenskapen och de nyttiga konsterna.”

Här har du en text som belyser hur många som missförstår upphovsrätt:

http://www.gnu.org/philosophy/misinterpreting-copyright.html

Här har du en svensk utredning om syftet med upphovsrätten, “: http://www.juridicum.su.se/Iri/karc/Upphovsratt_2001.pdf

“Ett viktigt syfte med skyddet är att stimulera kreativitet och skapande för att få ett rikt kulturliv och framstående forskning som på lång sikt också utgör grunden för sammhällsutvecklingen. [...]Upphovsrätten skall också skapa en balans mellan upphovsmannens behov av skydd och samhällets behov av att få tillgång till kultur och vetenskap.”

Rick sammanfattar bättre än mig: http://rickfalkvinge.se/2008/11/05/antipiratlagen-ipred1-perverterad-upphovsratt/

Om ni ska fortsätta påstå att upphovsrätten handlar om att “upphovsmannens rätt till sitt arbete”, och den rätten skulle vara någon oifrågasättbar(hur kan någon överhuvudtaget anse sig ha någon “rätt”, om ingen erkänner dennes rätt?) grund för hur URL ska utformas, så vill jag veta hur det kommer sig att vi har beslutat om dagen lagliga privatkopiering. Där åsidosätts ju upphovsmannens rättigheter. Vad är skillnaden mot att åsidosätta dom även gällande fildelningen?

>Varför är du anonym förresten?

Varför skulle jag inte vara anonym? Hur skulle jag kunna vara “inte anonym”? Hur är frågan överhuvudtaget relevant? Du heter tydligen Göran Segeholm, och du är anonym för mig trots att jag vet om ditt namn. Jag vet inte vem du är, och jag är inte heller intresserad av dig som privatperson? Jag diskuterar immaterialrätt, inte privatpersoner? Om jag visste hur du såg ut skulle du fortfarande vara anonym för mig, då ett ansikte inte förändrar faktumet att jag inte är intresserad av din person? Besattheten på den här bloggen av anonymitet är lite ovanlig, finns det nån speciell anledning att den verkar vara viktigare än sakinnehållet i diskussionerna? Jag har aldrig stött på en sådan besatthet av anonymitet förut på en blogg, annat än att folk inte vill att man ska skriva under som “anonym”, så att man kan hålla isär vilka kommentarer som är skrivna av vem, men jag använder samma signatur hela tiden, samma signatur som jag använt vid kommentering i över två år. Dock inte på den här bloggen förut.

Driver ni samma anonymitetshets mot insändare i tidningar också? Sist jag läste en papperstidning så var den fylld av insändare från anonyma människor, som ville debattera något ämne. För mig är frågan aningen bakvänd, då jag inte ser någon anledning att inte vara anonym, när man debatterar kring ett ämne generellt, och inte ägnar sig åt något där ens personliga identitet är en relevant faktor.

>Jenny Maria

“Du ser helst att jag är tyst”

Nej, sluta måla ut dig själv till nått litet martyrisk offer hela tiden för att slippa bemöta det faktiska innehållet i debatten!!! Jag skrev klart och tydligt att jag helst ser att du håller dig till verkligheten och resonerar konsekvent och logiskt utifrån dom underlag som finns, och ger tusan i att hitta på grundläggande “rättigheter” som inte finns, för att stödja din argumentation.

Det är vad jag allra helst vill. Men om du av någon anledning är oförmögen att argumentera ärligt och konsekvent, och besvara dom frågor som ställs, ja då deltar du helt enkelt inte i debatten, och då är det lika bra att du är tyst.

Tre svar jag har fått nu, inte innehållandes ett enda svar på dom faktiska argument som läggs fram, och frågor som ställs!? Varför vill du inte delta i debatten? Varför skriver du innehållslösa kommentarer på löpande band?

Och så länkar du till ett inlägg som blandar ihop stöld med kopiering, skickligt! =)

Är dagens lagliga privatkopiering stöld? Är det stöld att låna ut en skiva till en vän? Var nerladdning stöld innan det blev olagligt 2005? Är fildelning stöld i dom länder där det är helt lagligt att fildela? Om ditt svar på någon av dom frågorna är -Nej, så kan du applicera samma anledningen till det Nejet som svar på varför fildelning inte är stöld.

Jenny Maria

9. February 2009 at 10:48

Som jag skrev i det första blogginlägget: Kommentarsfälten står öppna, jag läser allt men argumenterar oftast inte själv. Förlåt om det verkar arrogant men den tråkiga anledningen är att jag är frilans och jobbar som fan – jag hinner inte.

och:

Helst diskuterar jag upphovsrätt live, ni får komma hem till mig om ni vill – men ring (0703356585) eller maila (jenny@jennymaria.com) innan.

Fredrika

9. February 2009 at 11:26

“Som jag skrev i det första blogginlägget: Kommentarsfälten står öppna, jag läser allt men argumenterar oftast inte själv. Förlåt om det verkar arrogant men den tråkiga anledningen är att jag är frilans och jobbar som fan – jag hinner inte.”

Ok, det hade jag missat, och det förstår jag, vi kan släppa denna diskussionen nu, men om du tänker diskutera immaterialrätt mer, så vore det kul med svar på det faktiska innehållet i mina inlägg, då det resonemanget du tidigare fört fram enligt mig helt enkelt inte är varken konsekvent eller logiskt.

Synd att du kände dig tvungen att lägga upp mina svar i en egen post, där du både har plockat bort citattecken, så det blir väldigt svårt att läsa ut vem som skriver vad, och dessutom helt utelämnar det jag faktiskt bemöter, varvid mina svar blir än mer svårbegripliga. Men å andra sidan så var väl inte avsikten med det inlägget att fokusera på sakinnehållet i mina inlägg, utan än en gång något helt annat, bl a att få andra att tolka det jag skriver på ditt sätt, dvs som mästrande och hemskt. För dina tolkningar gäller.

Att du väljer att fokusera på min “attityd” istället för att bemöta det som skrivs är trist. Själv tyckte jag att din attityd att helt enkelt inte svara på det som skrevs, och blanda in anonymitet i diskussionen, vilket i sig var helt irrelevant, var lika arrogant och mästrande, även om jag släpper den biten nu efter att ha läst om att du inte anser dig ha tid att debattera.

Jag kan ha tolkat dig fel, men jag upplever det som att du hela tiden försöker utmåla dig själv till en martyr och ett offer för piraternas arrogans, för att slippa bemöta det faktiska innehållet i deras argument. Då kommer vi ingen vart. Ditt val.

Om det nu är så att vissa pirater är lite arroganta ibland, så kan det vara en naturlig följd av att kontinuerligt bli utsatta för förtal av meningsmotståndarna och kallas för tjuvar, trots att vi enligt lagboken och ordboken inte stjäl, och så då det stora faktumet att politikerna och meningsmotståndarna nästintill aldrig någonsin bemöter ett enda faktiskt sakargument vi lägger fram, utan istället ägnar sig att att angripa halmgubbar. Men kan man inte bemöta argumenten får man ge sig på något annat, det är så politik fungerar. Så du är nog en utmärkt politiker, det är däremot inte jag. =)

Jenny Maria

9. February 2009 at 11:38

Först trodde jag att du hade rätt men alla citattecken är kvar. Berätta vilka som saknas så ska jag reinstall dem.

OK – jag lägger in mina egna kommentarer också.

Fredrika

9. February 2009 at 13:11

Det saknas citattecken på följande:

“Varför är du anonym förresten?”

Sen har jag inte “begärt” något om citaten, jag enbart upplyste dig om självklarheten att det blir svårare att hänga med när du utelämnade text. Du svänger dig med ord som helt ändrar betydelsen av vad som faktiskt har framförts. Och du har fortfarande utelämnat hela ditt ursprungliga inlägg, vilket är det första jag bemöter.

Inte heller har jag klargjort “vad Piratpartiet står för”, det kan dom själva klargöra på sin hemsida. Däremot har jag klargjort min logiska tolkning av vad skydd av upphovsrätten egentligen innebär, och vilka som jobbar med det enligt mig.

Men jag släpper det här nu, jag har insett alldeles försent att du är förmodligen helt ointresserad av att diskutera immaterialrätt, och verkligen bemöta det som skrivs. Du verkar mest vara intresserad att smutskasta Piratpartiet och peka på brister, genom att föra fram ad hominem-argument och belysa hur illa pirater behandlar dig, och likställa detta med vad Piratpartiet står för, så att du slipper diskutera sakfrågan.

Fortsätt med det om det behagar dig. Ditt val.

deeped

10. February 2009 at 14:44

Hm… Jenny Maria – du får nog ta och jobba lite på retoriken eftersom alla tenderar att missuppfatta :)

Jenny Maria

10. February 2009 at 16:21

Jag tycker att de verkar ha förstått mig väl. Att jag kritiserar PP och är för upphovsrätt. Flera kommenterare tycker att jag har fel och att jag är dum som gör det/tycker det. Och att jag dessutom argumenterar på ett oriktigt sätt och har en dold agenda än den jag säger mig ha.

Det kan jag inte säga något om, jag kan framföra mina åsikter på det sätt som jag har förstånd till och andra får tycka att jag har fel. I grunden en mycket bra sak.

Jag känner inte att jag är missförstådd utan att folk uttrycker en annan åsikt än den jag har.

COMMENT ON THIS POST
    Archive